Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for januar 2015

Litt tung start på kampen,ligger under 6-2 før vi vet ordet av det..taper settet 25-19 etter bra opphenting. 2 sett blir vi gruset 25-16, men 3 sett tar vi 25-22!!! Konge, resten av kampen husker vi nesten ikke,ingen fikk den med seg der vi svevde rundt i skyene…
Ole M klarer å sveve uten skyer,sjekk spenstbildene!

20150129-155341-57221241.jpg

20150129-155340-57220669.jpg

20150129-155341-57221054.jpg

20150129-155340-57220862.jpg

20150129-155341-57221424.jpg

20150129-155342-57222417.jpg

20150129-155341-57221610.jpg

20150129-155341-57221795.jpg

20150129-155342-57222068.jpg

Read Full Post »

Her er en liten årsmelding:

Søgne IL Volleyballgruppa har i 2014 hatt et meget aktivt og hekstisk år. Det har vært stor tilvekst,spesielt på jentesiden,hvor det har vært 15-20 aktive jenter i alder 13-16. Vi har holdt 2 sandvolleyskoler for den gruppa,dels egendrevet dels med innleid instruktør fra Junior Regionslag et i kretsen. Vi har hatt sam- trening med jente og guttegruppa i U15-17, og vi har fått en god stabil jentetrenergruppe/ansvarlige.

Vi har 2 registrerte idretter i NIF ,sandvolleyball og innevolleyball.

På guttesiden har vi hatt 2 nybegynner kurs,det siste uten den helt store deltagelse,dessverre, men vi har likevel hatt god rekruttering,og er nå ca 15 spillere i G12-G15. Vi har 8-10 spillere i G17.

Vi har en nysatsing med 3 divisjon herre, her er det G17 pluss 2 senior og 1 G 19 spiller.

Vi har hatt 2 spillere med på regionslagtrening både i sandvolleyball og 6 manns volley.

Vi har vært på 3 cuper utenbys,i Oslo og Farsund.

Vi har holdt ungdomsserieturneringer hos oss med deltagende lag fra agderfylkene,både i sandvolleyball og innevolleyball. Vi har deltatt i ungdommseriespill i alle årsklassene,både minivolleyball (2 mot2) ,6 manns volleyball, og beachvolleyball. Vi har 3 divisjonslag.

Vi har brukt penger til oppgradering av sandbanene på Langenes skole,slik at det nå er 3 minibaner utendørs der. Vi sliter med litt økonomisk etterslep pga investeringene.

Vi har måttet kjøpe nytt ballsett og nettsett/antenner til 3 divisjonssatsingen pga krav fra NVBF.

Vi har kjøpt draktsett både til jente /gutte og 3 divisjon,samt endel beach drakter.

Vi har startet prosjekteringen av anleggelse av 2 nye seniorbeachbaner på Tangvall skole. Her håper vi på praktisk støtte ift søknader og økonomisk støtte fra moderklubben…

Våre utfordringer for 2015 er å ivareta jentene på en god måte. Vi kommer til å sette trener ressurser på dem spesielt i sandvolleyball.

Vi har også for lav ettervekst blandt de helt unge, det U12-15 laget vi har nå er mest rekruttert fra samme klasser fra Langenes skole, og dette er aktive fotballgutter som nå får stor treningsbelastning.
Vi sliter også med tilgjengelighet til treningstider. Det har siden 2013 blitt redusert treningstid i Nygaardshallen. 1 klokketime trening er knapt nok til å sette opp nettene. Vi ønsker hjelp fra SIL til å fremme en sak mot idrettsrådet for klargjøring av statuttene for tildeling, slik at det er mulig å drive med småidrettene i en håndball,fotball,turnbygd. Det bør skjeles til andre kommuner som har statutter med kjernetreningstid og hvor tiden fra 17.30-22.00 tildeles i 1-1,5 timers bolker ut fra en mer rettferdig tenkning ikke utelukkende basert på medlemsantall. Vi mener også at det bør tydeliggjøres at registrerte idretter som organiserer trening for barn MÅ prioriteres fremfor frie grupper,trimgrupper og rent komersielle aktører som tjener penger på å selge treningstid.

Vi ønsker altså hjelp av moderklubben med 2 saker:
1. Støtte ifm søknad og del-finansiering av nye sandbaner.
2. Interpellasjon til idrettsrådet ift klargjøring av statutter og fremming av den etablerte NIF registrerte barneidrettens interesser.

Read Full Post »

Søgne 20012015

Søgne IL
Årsmøtet

Agder VB krets

Tangvall skole/v rektor

Foreløpig prosjekteringsplan for 2 sandvolleybaner v /Tangvall skole.

Søgne IL, volleyballgruppa organiserer pd 60-70 spillere. Det er jenter og gutter i alder 10-18 år, pluss en seniorgruppe (3 divisjon). Klubben driver 2 idretter, innevolleyball vinter (seriespill, ungdomsserie etc) og sandvolleyball på sommer i Agder beach Tour, div NM spill etc.

Vi har bygget 3 mini-sandvolleyball baner på Langenes skole med egen finansiering. Se nettsiden sandvolley.wordpress.com, fanen «banene».

Nå er juniorgruppa med G7 spillere for store og for mange til disse minibanene. Vi har hatt trening på Åros og bistått i bygging av 3 baner der i samarbeid med campingen. De benytter våre nett, men trening der er vanskelig pga vind, løping etter baller og strid om treningstider med campinggjester e.a

Av ovennevnte grunner ser vi et stort behov for å bygge 2 senior sandbaner på Tangvall skole. Vi ønsker å kunne benytte området helt nord på gressfeltet som ligger til venstre/vest for kunstgressbanene. Det vil si en plassering langs eksisterende ballfangenett helt opp mot bekken som grenser mot Tennisbanene. Begrunnelse for plassering er lettvint adkomst for sand, lastebiler, maskinering. Samtidig vil det være en enkel tilgang til klubbhuset. SIL VBK er deleier av klubbhuset ved stadion, og kan da ha tilgang til baller, antenner/nettoppsett og lokaler ifm avholdelse av kamper/cuper, tilgang til flomlys og parkeringsmuligheter. Alternativet er areal rett sør for tennisbaner en mulighet, men dette vil gi mindre sambrukspotensiale for skolen, og mer logistikkutfordringer med utstyr baller etc.

Vi foreslår derfor det førstnevnte alternativet. Sandvolleyballbanene kan der anlegges i lengderetning og derfor ”spise” minimalt med gressbane. Banene blir da totalt 40 meter lange og 10 meter brede. Vi kan da bruke eksisterende stolper til nettoppsett mot nord/ballfangenett. Det må i tillegg 2 stolper parallelt med baneplan samt ballfangenett mot sør.

Jeg har vært i kontakt med Rektor ved Tangvall skole, Ellinor Aas som er positiv til tanken. Skolen planlegger et prosjekt med anlegging av utearealer og uteaktiviteter for elevene. De har per i dag 1 basketbane og 1 volleyballbane i skolegården, på ASFALT, og dette er ikke tjenelig. Jeg har vært i kontakt med Søgne Fotballklubb v /Ruden, som anser denne vår foreslåtte plassering av volleyballbanene til å være minimalt til skade for klubbens aktivitet. Dette fordi det er en gressplen som er vanskelig å bruke pga ujevnheter og fordi den ikke er rektangelformet, men mer en rombeform, og hvor våre baner kun vil kutte av den usymmetriske delen av romben.

Her skal det kun skal legges duk på plen og sand på dette for å kunne ha mobilitet hvis bane må flyttes feks i forbindelse med anlegging av SVGS.

For å kunne gjennomføre bygging av banene, er vi avhengig av å søke midler fra flere hold. Vi vil søke både kommunalt ift tippemidler, samt privat ift fond og banker, og bruk av klubbens aktiva.

Banestørrelse: hver bane er 16*8 meter, med sikkerhetssone, blir feltet 36 *12 meter: 430m2.

Total enteprise beregnet:(alt ink moms)

Sand Reddal Grimstad: 0,1 mm spesialvasket sand. 112 tonn*m2/pris= 9.500,-
Tilkjøring 90kr tonn 10.000,-
Nettoppsett: egne stenger men behov for nedgravbare fester: 8.000,-
Nett: 8.000,-
Ballfangenett 25.000,-
Div maskin/bearbeiding/duk 20.000,-

Totalt: 80.500,-

Read Full Post »

Med forbehold om finansiering og godkjenninger, nå vil vi hit! Skolen er veldig positive,fotballklubb kan avse litt plenplass,SIL som vi er en del av eier litt av klubbhuset,muligheter til wc,dusj,vann,kiosk….lager for utstyr etc…
Dette kan bli bra! Nå må ALLE prøve sine kontakter ift finansiering! Plakater,posters dekor v/baner?? På nettsiden? INGEN bidrag er for små!!

20150124-010904-4144307.jpg

Read Full Post »

Det er 3 div kamp slndag 25 jan…for G17/H laget i Froland.

Ca 1,5 t kjøring. Første kamp mot torridal kl 11- vi bør kjøre fra Langenes kl 09.

2dre kamp kl 15 mot Grimstad.

Vi må nok dømme noe??

Read Full Post »

Det er RM for jenter/gutter f 2000, der går med 2 over årige spillere. Påmeldingsfrist 19/1 til Olav. Pris: 800 kr/lag. Sted: badmintonsenteret

Det er 3 div kamp slndag 25 jan…for G17/H laget
.

Read Full Post »