Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for september 2018

Høsten kom..

Litt vemodig… men nå måtte banene ned. Hat ikke tatt linjene det bør være et par dager med sol så de tørker : dessuten må vi rake vekk løv

Veldig glad for bua vår…


Mye rusk og rask i banen: vi må prøve å ta en felles-dugnad ila oct og få raket vekk løv så ikke det blir humus i stedet for sand

Read Full Post »

Sør cup er en fin,årlig turnering for både øvde og uøvde i Lister hallen og Alcoa hallen,

Vi kjører sannsynligvis lørdag 10,direkte til hallene. På kvelden reiser vi til Farsund fjordhotell, og har en deilig lasanje eller taco buffer, og mye gøy med andre lag fra Agder og Rogaland! Her får dere mange nye venner!

Kamper går lørdag og søndag.

Vi stiller 1 G17 lag, 1 J 17 lag, mulig ett G15 lag, og så mange BOFF lag som vi kan få biler og foreldre til!

Klubben dekker påmelding (200kr) og middag (125) overnatting (500) mote en liten egenandel (500) som innbetales ved påmelding til klubbens konto. I tillegg betales 200kr til sjåførene direkte.

Mer info følger:

Read Full Post »

For 5 gang arrangerer klubben leir på Hovden! I fjor ble det ikke høstleir, men det blir det i år!

Vi reiser opp tors 18 oct kl 17 esson tangvall. Viktig at barna har spist middag!. Retur sønd tangvall( de kjøres hjem: ) 18.

De som vil/har fri kan reise opp før/ bli lengre!

Plan:

Tors 18/10: kl 17 avreise tangvall. Dere må ha spist middag! Stopp på Byglandsfjord. Ankomst hyttene 2030. kveldsmat på hyttene. Lek og spill.

Fre 19/10: kl 10 frokost. Kl 12 fellestur.m lunch Kl 16 badeland. Kl 20 middag på Sannas. Hyttekveld , ro kl 24

Lør 20/10 : kl 10 frokost. Kl 12 fellestur. Kl 16 badeland. Kl 20 Pizza og sosialt Kristians hytte. Kl 0100 ro

Søn 21/10: kl 11 brunch, rydd og pakk. (13 badeland.) usikkert!  14-15 avreise,søgne18.

Pakkeliste: utetøy/støvler/vindregnjakke? Badetøy, håndkle. Toalettartikler. Merket konvolutt med 400 leveres sjåfør.(200 bensin 300 mat)

Økonomi: klubb dekker overnatting mat badeland.

Spillere dekker reise og lommepenger.

Merket konvolutt med 500 til sjåfør

Bil 1Olav: Kristian ,Filip Martin ,Cornelius, endre
Bil2 :

Nicco , Herman, dani, marius
Bil 3 : Arild, Emma, Vilde, Eirik

Bil 5:

Hytte 1: (kristians) J17-19, BOFF

Olav (hyttesjef)

Hytte 2: (Endres) G17-19: (G15/J15)

Endre (hyttesjef) Kristian

Read Full Post »

IMG_1966

Read Full Post »

NVBF har hatt et prosjekt med Fair play, men egentlig aldri implementert det ned på grasrota, nå synes jeg vi i Søgne IL Volley skal være en foregangsklubb!

Jeg ønsker at vi skal begynne i det små: med å på hjemmekamper få opp Fair Play plakater (Olav prøver å skaffe) Og hilse på besøkende lag når de kommer til hallen, ønske velkommen. Spørre om det er noe vi kan hjelpe dem med (isposer,tape etc etc) Og fortelle om at vi har et fair play opplegg i klubben nå. Skape god stemning med hyggeligekommentarer til med og motspillere, og takke skikkelig av etter kampen ,også dommere OG PUBLIKUM!

Dette klarer vi!

Jeg setter opp premie til beste fair-play spiller!! I hver hjemmekamp!

 1. I NVBF – regioner og klubber skal vi:
  • arbeide utifra våre grunnverdier og relatere våre handlinger og opptreden i tråd med disse, herunder også bevisstgjøre norsk volleyballs grunnverdier
  • kjenne til og ta ansvar for å leve opp til norsk volleyballs visjon, formål, handlingsplan og mål, regelverk og rammebetingelser
  • som ledere se «hele mennesket» og ikke bare på prestasjonen og/eller enkeltepisoder, og relatere vår behandling av barn og ungdom i et utviklingsperspektiv
  • stimulere til gode foreldretvettregler
  • fremstå som gode forbilder for barn og ungdomSom utøver og/eller enkeltperson i ulike roller skal jeg omtale andre og kommunisere konstruktivt både skriftlig, muntlig og på sosiale medier etc, herunder utøve respekt for:
  • medspillere og klubbmedlemmer
  • dommere
  • ledere, trenere og støtteapparat
  • publikum
  • motstandere/bortelag
  • arrangører
  • funksjonærer
  • myndighetspersoner
  • administrativ beslutningsmyndighet
  • samarbeidspartner

Skjermbilde 2018-09-19 kl. 19.43.59.png

Read Full Post »

Ingen tvil: uten innsatsen til Kenneth Berner Lohne, Edvard Repstad, Terje Ø. Pettersen og Jon Fjeld hadde vi ALDRI blitt hørt i Tangvallsaken! Og N247, vår vaktbikkje!

Skjermbilde 2018-09-19 kl. 19.46.50.pngNå kommer A0 ut på høring, stem på den! Kom med innspill, gå til din politiker!

Read Full Post »

3 divisjon Read Full Post »

Det et nesten ufrivillig komisk: i samme oppslag leser vi «administrasjonen svarer idretten» og «en fin gjeng ungdommer gleder seg til å reise»

for det et nettopp det dette dreier seg om. En totalt umusikalsk administrasjon som ikke hører idretten men gjerne «svarer den» egentlig bare ønsket å lytte til egen stemme. Og ungdom som MÅ reise. Friidretten kan egentlig bare orientere seg til K3. Og sandvolleyball laget kan bare legge ned i bygda og slå seg sammen med KSK (Kristiansand)

684AB15A-B733-41B3-9E90-337FDE7C90F2070AF23E-4BDE-47F1-9C7D-B9279550BC98

Read Full Post »

Viktigste siden K3

Glem hummerfiske, glem høyhusbebyggelse, glem eiendomsskatt.

I Søgne kommune foregår nå et spill om store verdier både finansielt men ikke minst menneskelige verdier i forhold til våre barn og unge.

Kommunen har fått det for seg at den klarer seg godt uten våre frivillige dugnadsdrevne aktiviteter for barna bare den får bygd skoleanlegget på Tangvall.

De omtaler dette som «skoleplanen».

Glemt er lovnader om at vi i idretten ikke skal bli skadelidende. Glemt er lovnader om at våre aktivitetsflater skal beholdes. Glemt er lovnader om erstatningsflater mens bygging pågår.

Inn med plan som beskriver radering av friidrett. «Stadion ligger som en sperre mellom næringslivet på Tangvall og skolen» aka: skoleelevene må kunne gå til sentrum og bruke penger.

Borte er sandvolleyballen, de skriver om volleyballbaner, de har ikke poeiling på at sandvolley er egen idrettsgren med konkurranse og treningsflater på sand i sommerhalvåret. Borte er en 11er bane i fotball! Den klubben må redusere! Og det er planlagt 11er fotball innen for løpebanene til friidrett: tenk deg en trening med 50 barn på fotball og smaridig løp hopp og kast i friidrett rett ved siden av…

Håpløst!

Så har de innregulert street-basket, og den flaten som er ganske stor, er med på alle utkastene og plassert helt inntil senter i anlegget. Basket er IKKE en ute-idrett i Norge. Skolen kan ha ønske om en all-idrett, uteflate med basket kurv, men dette er et helt annet areal.

I planen fremgår det at idretten har vært med på råd. Det har vi IKKE! Og det er frekt å late som om vi har vært med. Leder i mitt idrettslag, Jon Fjeld , har ved fler anledninger, godt dokumentert prøvd å slåss for motsatt modell: behold grøntarealer, behold idrettsflatene men innreguler skole på rest-areal, men opplever å bli ignorert men TILLAGT at han er enig i planen. 

Barn og unges representant i Søgne har vørt krystallklar: hun peker på mangel av konsenkvensutredning, mangel på idrettsflater.

Nå må politikerne, foreldrene og barn ta tak. Rist administrasjonen! 

Read Full Post »

Tangvallplanen…

Et gigaplanprosjekt på 1171 sider,

Klikk for å få tilgang til PS%2017518%20Førstegangsbehandling%20-%20detaljregulering%20for%20skolesenter%20-%20Tangvall%20-%20Plan%20ID%20201606.pdf

Det virker helt forstokket…her skal altså store ute-idretter som fotball,friidrett og sandvolleyball MISTE store aktivitetsflater, mens idretter som ikke har sine naturlige spilleaktivitetear utendørs sommerhalvåret FÅ store arealer. Se for eksempel basketball, de er med i alle prosjektskissene. De har nettopp fått egen basket hall (Lunde). Vi er alle glad i basketball, men jeg minner bare på at det heter SANDvolleyball og ikke volleyball som fremgår i dokumentet. Det er fordi vi er en egen idrett, sandvolleyball som er godkjent som egen idrettsgren i NIF systemet, og vi er en sommerhalvår-uteidrett.

Vi er knapt nevnt i planarbeidet, i bestefall i Nærmiljøanlegget, og da avspist med 2 baner. Og så diskuteres det at banene (de 4 vi har) brukes mye av skolen i skoletiden (s 1073) og heldigvis har barnas representant Yngvild Grummedal kloke ord ( s1171) anført at :

Jeg registrer at det i planforslag 2b blant annet er:

 

· ·

·

En 11-fotballbane mindre, samt 2 færre gressbaner
Ikke blir lagt opp til et fullverdig friidrettstilbud, hvor det medfører manglende tilhørighet mellom løpebane og

kastsone. Kastsonen står i tillegg beskrevet som «ikke fullverdig»?. Redusert fra 4 til 2 sandvollyballbaner

Jeg ber om at det tas hensyn til bruksverdien av dagens idrettsanlegg og planlegges hensiktsmessige løsninger som tilsvarer fullverdig erstatning.

Det bør i den videre planleggingen/utformingen legges til rette for en økt medvirkningsprosess for involvere barn og unge brukere av Kulturskolen, fritidsklubb, idrett og skoler.

Vær vennlige å lese planutkastet, og kommenter det når det kommer på høring, vær så vennlig å mail saksbehandler Vibeke Wold Sunde og anfør disse tankene… hun må jo være basketballspiller… Hvorfor ikke sentrale sommeridretter som boccia, krocket, håndball???

vibeke.sunde@sogne.kommune.no

 

Vær så vennlig å skriv kommentarer på den alltid årvåkne Nicos N247 side…for all del, ikke bare trykk «like» eller smilefjes!

http://n247.no/?nyhet=8154&tittel=Skolesenteret:_-_Legger_ikke_opp_til_at_idrettsanleggene_erstattes_fullt_ut

 

Read Full Post »

Older Posts »