Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mars 2019

Da er noen av banene oppe. Dessverre har artig-per vært og fylt rørene med sand: det siste røret fikk jeg ikke tømt… her må kreative sjeler komme med ideer ellers så må vi grave opp den banen…


Read Full Post »

Dugnad!

  Vi mistet den ene granola dugnaden men nå er det bestilt masse bars i stedet: og det er vi gode på å pakke!

  Dette er i uke 15 : (ons 10 )og tors 11 april.

  Jeg tenker at Damer/BOFF tar ondagen. Kl 17-21, det kan deles i 2 skift: 17-1930 og 19-21 med 6 personer i hvert skift. Jeg har kveldsvakt og kommer ikke men Roar er der og sjefer..

  Herrer/mellomparti tar tors 11/4 kl 17-21, kan deles i 2 grupper/skift. Jeg er der fra 17-18 så må jeg i hall men Roar er der videre.
  Onsdag: SLETTET!!!!!

  Torsdag:

  17 olav(til 19) marius,(til 19) endre, (til 19)kristin

  Arjela (til 19) og  Fremi

  Jonatan/Janfrid

  Vigdis/Christina

  18 kritian fladstad

  19-21 arve og hermann

  (Og vigdis/fremi/kristian fladstad ffortsetter)

  Read Full Post »

  Hei.

  Vi i Søgne IL volleyball er ikke fornøyde med planforslaget A4-A fra mulighetsstudiet. Vi er en volleyballklubb med 50-60 medlemmer, og øker i raskt tempo. Vi har fra sesongen 2019/20 1 lag i 2 divisjon herre, 1 nytt lag i 3 divisjon herre og 1 lag i 3 divisjon dame.
  På en typisk innetreningsdag kan det være 50 spillere i aktivitet i hall.
  Vi har 6 NM aktuelle lag i sandvolleyball NM.
  Vi har 30-50 spillere som er aktive på sandbanene ila sommersesongen, og dessuten alltid holdt en bane ledig til uorganisert spill.
  Jeg minner på at banene er bygd uten kommunel finansiering, uten spillemidler og uten nærmiljømidler. Bare nett rigg, stenger og nedgravde fester til de nåværende banene koster 120 000 kroner.
  Jeg minner om at vi var lovet erstatningsanlegg MINST svarende til de eksisterende anlegg.
  Jeg minner om at sandbanene slik de ligger nå, er et av de mest brukte ute-arealene for skolene i vår sommerhalvåret.
  Jeg minner om at vi holder regionale turneringer på banene, noe som IKKE lar seg gjennomføre med kun 2 baner.
  Jeg minner om at det er mange av bygdas ungdommer som bruker anlegget utenfor treningstidene, i helger og ferier.
  Jeg minner om at klubben ,med egne midler, har holdt Søgne-Open som en åpen, gratis turnering hver lørdag/søndag i sommerhalvåret,med premiering og ledelse. for ALLE Søgnes ungdommer.
  Slik jeg ser det kommer Turn ut med ny turnhall. Fridrett med ny idrettsstadion, fotball ut med nye baner og ny fotballhall, tennis ut med nyttanlegg svarende til sine to baner, street/ute basket med ny bane (der har kommunen ingen lag/ aktivitet),
  Vi kan ikke akseptere at et av de mest aktive UTE-idrettsmiljøene sommerstid får halvert sin treningsflate. Vi klarer ikke å holde på ungdommene på denne måtene. Allerede nå kommer det ungdommer på treningene og lurer på hvordan vi skal klare  å organisere ute-trening med så mye som folk som vi nå er.
  Vi har heller ikke tildelt noe utstyrsbu. Vi trenger minst 10 m2 for å få på plass baller, nett, førstehjelpsutstyr, høyttaleranlegg og legge stenger etc i opplag vinterstid.
  Alternativet er å legge ned klubb, melde overgang til KSK, kristiansand sandvolleyballklubb som er en av landets største klubber med 12 utebaner. Dette vil medføre mye kjøring og tidsbruk for støtteapparat,trenere spillere og foreldre.
  Er kommunen tjent med dette?
  Jeg vil foreslå at hele arealet langs med Turn/Svømmehall blir volleyballbaner.
  Basket /lek må da legges i sørende av fotballbane,i forlengelse av eksisterende lekeareal der.
  Alternativ er at skate og lekeanlegg (evnt bare lekeanlegg) fra vest for fotballbanen legges der volleyballbanene er foreslått, og volleyballbanene flyttet dit , det betyr at vi kommer nærmere friidrettsbanene og den felles utstyrsbua vi må ha der sammen med friidretten.
  Konklusjon:
  Volleyball er en av de største klubbene med sommerhalvår aktivitet ute. Vi er den eneste idretten som foreslås å få halvert treningsareal. Vi er en klubb i sterk vekst og med idrettsareal egnet for uorganisert idrett. Vi klarer oss ikke med 2 baner og uten utstyrsbu, og trenger oss flyttet /byttet med skate/lek areal vest for doorwaybanen,eller at vi får hele arealet mellom doorway og svøm/idrettshall.
  Mvh Olav Eieland ,hovedtrener.

  Read Full Post »

  IKKE vårens vakreste eventyr

  Her må alle som kan påvirke påvirke! Vi har her fått redusert 4 baner til 2 tross av at kommunene har lovet å opprettholde idrettsflatene…

  så mye for den lovnaden

  Screenshot_2019-03-05 PS 2719 Ny førstegangsbehandling - detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg - Plan ID 201606[...].png

  Read Full Post »

  Read Full Post »