Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for januar 2023

Da er vi inne i ny storstue!

Vi et ikke ferdigflyttet så mye drakter, baller etc er ennå i Nygårds

Treningstidene er

Mandag Torsdag 19-2030 styrketrening etterpå til 2115

Onsdag 18-19 kun 1 sal. Her skal barneparti inn/foreldre barn .Inntil videre kan vi trene U15-17 der og styrke etterpå.

Det er også en søndagstrening 19-2030 med styrke etterpå men denne treningen er ikke «fast» så følg med på Spond

Read Full Post »