Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mars 2022

Read Full Post »

nye draktsett.

Ja, vet dette kom sent; men Mikasport har vannvittig lang leveringstid, de har ikke eget lager; på scantrade som vi harhandlet med før , har vi mistet kontaktpersonen vår, så nå må vi finne på mye selv, og Morten på Sportn på Tangvall prøve virkelig, men de var tomme for det designet vi ville ha…

Nå blir det Macron: sannsynligvis disse t-shirtene:

Read Full Post »

Rent idrettslag!

Vi er jo svært unge utøvere ,men har hatt en tribuneprat med dem,så de vet vi har dette i programmet.

I programmet vårt står det:https://sandvolley.blog/about/

Etiske retningslinjer

Disse bygger på NIFs verdinorm for idrettslig aktivitet og etiske prinsipper.
Nøkkelbegrep er idrettsgledefellesskaphelse og ærlighet.

Gjennom idrettsglede skal SIL VB sette fokus på trivsel og legge til rette for mestring på alle nivåer. Viønsker å sette fokus på samspillet i forholdet mellom trener og utøver og gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill. 

Vi skal gi et idrettstilbud der deltakerne trives og vil være.

SIL VB skal skape et fellesskap mellom de ulike treningsgruppene og vise respekt overfor den enkeltes meninger og prestasjoner. 

Helse er den positive virkning idrett har på utøvers fysiske, psykiske og sosiale helse. Sil VB skal fremme en dopingfri idrett og være en pådriver for et positivt kroppsbilde. Prestasjonsutvikling skal ikke gå på bekostning av utøverens helse.

Ærlighet innebærer å følge klubbens vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjonen. OSK skal jobbe for at alle respekterer hverandre uavhengig av prestasjonsnivå. Utøvere, trenere og foresatte skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige. Alle skal være opptatt av å utvise ansvar for en respektfull adferd.

Vårt motto er «En for alle, alle for en» I praksis betyr det at INGEN skal gå alene på turer, reiser, kamper. Alle skal se hverandre og det skal alltid være noen som bryr seg om den som blir gående alene.

Read Full Post »

Vi bygger baner! Utrolig nok er det mangel på sand. Vi har gjen-brukt sanda fra gammelt anlegg men med endel «tap» pga jord stein og dritt mangler 1,5 bane… det er 5 boggibiler! Sand fra Reddal er best! Vasket/tromlet så småstøv blir borte som lager sement når det regner….

Nå må vi enten ta til takke med lav sandkvalitet eller hente fra Sandnes… time will show!

NVBF v Eva har laget timeplan, se under. Vi er spurt om å delta og arrangere, men mulig vi må vente til i juni hvis det roter seg til med banene…..

Vi har søkt sommer i sanda prosjekt som iddemt begynner ca 1/7 og går til 7/8 som er sandvolleyballens dag etter OLgutta!!

Read Full Post »