Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni 2016

Etter litt krangling med yr.no trakk vi det korteste strået og måtte innendørs med pizza brus kaffi , minivolley skole for alle og etter hvert miniturnering og søgne klubbmesterskap. Nicco og Vetle slår Endre og Kris i finalen.

Takk til alle for hjelp til arrangementet 

         

Read Full Post »

treningstider

  

Read Full Post »

Abt jr6 18/6

Både Haakon/Max og Christina/Amanda starter kamper kl 10 lørdag. Vi møtes 0930, husk solbrille vann solkrem! Jeg tar med en ball til hver. 

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Read Full Post »

dette blir nok treningstider 2016/2017:

Nygårdshallen Man 19-21 , Tirs 21-2230, Tors 18-21

Langenes skole Tirs 19-21 Ons 19-21

Aktivitets lørdager/minivolleyball cup :

10/9, 15/10,5/11, 10/12,7/1, 12/2,11/3,22/4

Read Full Post »

ABT 11-12 juni

20160610-072846-26926540.jpg
  

Her er bare oppsett for SR sondag men JR kommer

   
  

      

   
 

Read Full Post »

Referat fra møte 1. juni 2016

for trenere, foreldrekontakter og dugnadsansvarlig
Tilstede: Olav, Vigdis, Atle, Kristina, Monica, Berit, Sonja, Kristin, Arve/ Tone, mammaen til Kristina ghide og Bente.

Møtet holdes i etterkant av at et filmteam fra Norges Idretts Forbud har filmet ungdommene i klubben.

Sak 1: Dugnader 

Vi satser på å gjennomføre to dugnader i året. En på våren og en på høsten. Følgende skal skje i forkant av en dugnad:

Dugnadene må informeres om i god til ALLE lag. Det skjer ved at de to dugnadsansvarlige (Berit og Sonja) gir beskjed til foreldrekontaktene på hvert lag om organisering av dugnaden.

Foreldrekontaktene gir igjen beskjed til sine respektive lag.

Det må lages en koordineringsplan for den aktuelle dugnaden i god tid før gjennomføring. Hvem gjør hva, når og hvordan. Berit og Sonja lager denne.

Det lages et system der inntjening pr. barn/ungdom blir synliggjort på den enkelte. (Berit/Sonja lager denne).

Hvor mye som skal tjenes inn på hver dugnad avklares etter et møte mellom revisor, trenere, foreldrekontakter og dugnadsansvarlige.

Sak 2: Andre driftsinntekter

I tillegg til disse to halvårlige dugnader, kommer inntjening via:

Kontingenter: Frister for innbetaling skal vises i årshjulet. Faktur sendes ut og merkes kontingent – VÅR eller HØST og barnets navn. Det koster 600 for sesong. I tillegg kommer spesialle aktivitetsavgifter for de som ønsker det. For eksempel deltagelse på turneringer osv.

Søknader om støtte: Dette gjør Olav. 

Sponsing: Monika Hallandvik og Kristina Bakken vil sjekke ut mulighet for sponsing fra Bakken VVS og Hallandvik

Kiosk og kakesalg ved arrangementer: Ansvarlig for dette foreslås å gå på rundgang. Det utarbeides en plan for dette. Kristin og Bente gjør dette.

Roy inviterer: Hyggelige smaksprøver og annet gøy for voksne som gir penger til klubben.

Sak 3: Klargjøring av roller og ansvar –

 Trenere: Olav, Atle og Vigdis

Følgende er foreldrekontakter/hjelpetrener:

G17: Berit

G15: Arve og Roy

G12: Roar

J15-17-19 Kristina Monica
Referenter: Kristin og Bente

Sak 4: Faste turer og aktiviteter 
Turnering i Farsund – Høsten

Oslotur – Våren ( april/mai) 

Sommer avslutning med overnatting på Åros

Dugnadsansvarlig Berit ,Sonja

Referenter: Bente, Kristin

Sak 5: 3. divisjonsspill 

Vigdis avklarer med jentene og andre damer hvem som ønsker å være med. Hvis de blir mange nok, melder de på et lag. Sonja sjekker med noen kollegaer hun vet har spilt volleyball. 

Olav og Atle tar en avgjørelse om det blir tredjedivisjon på gutta også. 
Sak 6: Innkalling til nytt møte : om økonomi og aktivitet

Olav innkaller til nytt møte mellom i forhold til å utarbeide en aktivitetsplan. Roy/Kristian/ Arve, Hans Olav, Kristina/Monika, Roar Wæhre, minst en dugnadsansvarlig, og referent skal delta. (Inntekter, utgifter, aktiviteter, hvor mye som skal tjenes inn på hver dugnad osv.)  

Ref. Bente

Read Full Post »

 

8-9 mai sandvolleyballskole (værforbehold)

8-9 mai sydvest master

22-23 mai ABT

29-30 mai ABT

5-6 juni ABT

12-13 juni ABT

19-20 juni Sydvest Master

22/6 kick off «sommer i sanda» prosjektet

22/7 avslutning «sommer i sanda»

26-27 juni ABT

Junior NM Oslo 27 juli-1 aug

Read Full Post »

US mini JR mm

For en fin søgnedag! Julie , Silje og Maria debuterer i mini ( sammen med Amanda som hjalp til) Alle lagene våre kom til sluttspill, Krist/Endre fikk sølv, Dani/Marius bronsje, og veldig god innsats av alle lag! Vi fikk hilst på våre venner i Oslo volley , fikk noen nye venner..

   
                                 

Read Full Post »