Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for februar 2022

Sandbanebygging!

For det første: det har vært mange fine år både på Langenesbanene og Tangvallbanene.

For det andre: det lønner seg å være tolmodig og utholdende.

Jeg bare minner om at «noen» ikke ville regulere inn baner i det nye skole-idrettprosjektet i det hele tatt. Så ble vi møtt med «ja vel da, men bare 2 baner» Argumentet var visst at det opprinnelig fra klubben vår tilbake til 2014 bare var søkt om 2-« At alle vet/kunne se at det var 4 OG at kommunen øke veldig i innbyggere OG at vi var lovet å få full-erstattet anleggene var visst ikke så nøye.

Men nå blir det 4 baner! Det blir dessverre mer åpent (vind) og dårlige plass, så banene må vinkles. Jeg har valgt å lage en superbane med det beste nettoppsettet nordøst, og så 3 paralelle baner 10 meter mot friidrettstadion.

På bildene ser det ut som om banene kommer veldig tett, og det gjør de men det er ca 1 meter mellom stengene, og 1 meter inn fra nettfeste til antenne så ca 3 meter mellomrom. Ja, vi hadde mer, men dette er det vi fikk til! Nå blir det veldig viktig å opparbeide fint område omkring! Det kommer en ballbu men vi trenger tribuner og ballfangenett!

Her står jeg omtrendt der ballbua kommer, gravemaskinen står ved bane 1 og bane 2-4 ligger langs v bildekant. Sanda dekker h side av spilleflatenZ det mangler sand på halve banene

Her lå de gamle banene. Dette er nå flomakvadukt, ned mot den gigantiske rista. Her blir det gode muligheter for overtråkk når man løper etter baller…
Dette er et standard nettoppsett. Hos oss blir det ikke 2 meter utenfor stengene, snarere 1/2 meter og servefeltet blir neppe mer enn 1 meter
Snaut mellom stengene
Her ligger nettoppsettene på rekke. Atle blir sikkert glad for å høre at vi har brukt lazer
Flomgrøfta
Fugleperspektiv. Legg merke til at det ikke er p-plass. Alle skal ta buss!! Jada….

Read Full Post »