Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Sandvolley lisens

Dere kan bare vente med å løse inn men når turneringene starter må dette betales via minidrett

Read Full Post »

U13 4×4 og ca 2 m

U15 6×6 2.12 2,24

U17 8×8 2.18 2.35

U21 8×8 2,24 2.43

Read Full Post »

NM sandvolleyball

Read Full Post »

Read Full Post »

nye draktsett.

Ja, vet dette kom sent; men Mikasport har vannvittig lang leveringstid, de har ikke eget lager; på scantrade som vi harhandlet med før , har vi mistet kontaktpersonen vår, så nå må vi finne på mye selv, og Morten på Sportn på Tangvall prøve virkelig, men de var tomme for det designet vi ville ha…

Nå blir det Macron: sannsynligvis disse t-shirtene:

Read Full Post »

Rent idrettslag!

Vi er jo svært unge utøvere ,men har hatt en tribuneprat med dem,så de vet vi har dette i programmet.

I programmet vårt står det:https://sandvolley.blog/about/

Etiske retningslinjer

Disse bygger på NIFs verdinorm for idrettslig aktivitet og etiske prinsipper.
Nøkkelbegrep er idrettsgledefellesskaphelse og ærlighet.

Gjennom idrettsglede skal SIL VB sette fokus på trivsel og legge til rette for mestring på alle nivåer. Viønsker å sette fokus på samspillet i forholdet mellom trener og utøver og gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill. 

Vi skal gi et idrettstilbud der deltakerne trives og vil være.

SIL VB skal skape et fellesskap mellom de ulike treningsgruppene og vise respekt overfor den enkeltes meninger og prestasjoner. 

Helse er den positive virkning idrett har på utøvers fysiske, psykiske og sosiale helse. Sil VB skal fremme en dopingfri idrett og være en pådriver for et positivt kroppsbilde. Prestasjonsutvikling skal ikke gå på bekostning av utøverens helse.

Ærlighet innebærer å følge klubbens vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjonen. OSK skal jobbe for at alle respekterer hverandre uavhengig av prestasjonsnivå. Utøvere, trenere og foresatte skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige. Alle skal være opptatt av å utvise ansvar for en respektfull adferd.

Vårt motto er «En for alle, alle for en» I praksis betyr det at INGEN skal gå alene på turer, reiser, kamper. Alle skal se hverandre og det skal alltid være noen som bryr seg om den som blir gående alene.

Read Full Post »

Vi bygger baner! Utrolig nok er det mangel på sand. Vi har gjen-brukt sanda fra gammelt anlegg men med endel «tap» pga jord stein og dritt mangler 1,5 bane… det er 5 boggibiler! Sand fra Reddal er best! Vasket/tromlet så småstøv blir borte som lager sement når det regner….

Nå må vi enten ta til takke med lav sandkvalitet eller hente fra Sandnes… time will show!

NVBF v Eva har laget timeplan, se under. Vi er spurt om å delta og arrangere, men mulig vi må vente til i juni hvis det roter seg til med banene…..

Vi har søkt sommer i sanda prosjekt som iddemt begynner ca 1/7 og går til 7/8 som er sandvolleyballens dag etter OLgutta!!

Read Full Post »

Sandbanebygging!

For det første: det har vært mange fine år både på Langenesbanene og Tangvallbanene.

For det andre: det lønner seg å være tolmodig og utholdende.

Jeg bare minner om at «noen» ikke ville regulere inn baner i det nye skole-idrettprosjektet i det hele tatt. Så ble vi møtt med «ja vel da, men bare 2 baner» Argumentet var visst at det opprinnelig fra klubben vår tilbake til 2014 bare var søkt om 2-« At alle vet/kunne se at det var 4 OG at kommunen øke veldig i innbyggere OG at vi var lovet å få full-erstattet anleggene var visst ikke så nøye.

Men nå blir det 4 baner! Det blir dessverre mer åpent (vind) og dårlige plass, så banene må vinkles. Jeg har valgt å lage en superbane med det beste nettoppsettet nordøst, og så 3 paralelle baner 10 meter mot friidrettstadion.

På bildene ser det ut som om banene kommer veldig tett, og det gjør de men det er ca 1 meter mellom stengene, og 1 meter inn fra nettfeste til antenne så ca 3 meter mellomrom. Ja, vi hadde mer, men dette er det vi fikk til! Nå blir det veldig viktig å opparbeide fint område omkring! Det kommer en ballbu men vi trenger tribuner og ballfangenett!

Her står jeg omtrendt der ballbua kommer, gravemaskinen står ved bane 1 og bane 2-4 ligger langs v bildekant. Sanda dekker h side av spilleflatenZ det mangler sand på halve banene

Her lå de gamle banene. Dette er nå flomakvadukt, ned mot den gigantiske rista. Her blir det gode muligheter for overtråkk når man løper etter baller…
Dette er et standard nettoppsett. Hos oss blir det ikke 2 meter utenfor stengene, snarere 1/2 meter og servefeltet blir neppe mer enn 1 meter
Snaut mellom stengene
Her ligger nettoppsettene på rekke. Atle blir sikkert glad for å høre at vi har brukt lazer
Flomgrøfta
Fugleperspektiv. Legg merke til at det ikke er p-plass. Alle skal ta buss!! Jada….

Read Full Post »

Det føles litt som om ringen er sluttet: det var jo med prosjektstøtte fra Gjensidigestiftelsen våre 2 (senere utvidet til 4) sandbaner på Tangvall ble bygget!

Nå søker vi 120000 til Sommer i sanda. I fjor brukte vi 80000 men vi utvider både med ledere og tid i år!

Read Full Post »

Gode nyheter

Vi starter igjen!! Det er få begrensninger nå: lite grunn til ikke å trene! Cup/reise/store turneringer må vente , og folk må smitteoppspore/egenteste/karantenesette seg selv, og IKKE gå på trening om man føler seg syk/tester positivt/er i karantene. Vi starter mandag kl 19, ons 1645 padel og tors kl 19! Dette blir bra! Mvh Olav

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »